Pocitadlo.sk

Studne - vrtanie studni

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Studne

Kopaná studňa má celkom velkú akumuláciu. Ak kopaná studňa nieje dostatočne hlboká a tesneniemedziskruží nie je postačujúce, čerpaná voda je znečiszená od povrchových vôd.
Tieto studne väčšinou absorbujú vodu z prvého vodného horizonzu , čo je aj so zrážkovou vodou, sú závislé na počasie.V letnomobdobí kolíše hladina vody.


Výhody:
-
väčšia akumulácia vody
Nevýhody:
-
pomalý nástup hladiny pri poklesu
-
voda nateká do studne len dnom
- vysoké náklady, kt
oré neodpovedajú výsledku

Oproti kopané ,vrtaná studna hlbšiu podzemnúvodu, ktorá nie je závislá na zrážkach, a množstvo vody je stála počas celého obdobia, a čerpaná voda je kvalitnejšia.

Vystrojovací materiál musí m
atesty na pitnú vodu pre vrtané studne, a musí bzdravotne nezávadné.
Často
vidíme už hotové studne vrtané, kde použili lacné kanalizačné rúry tie klasické oranžové,
Výhody:
-
rýchla realizácia (samotné vrtanie studne zabere cca.1 den)
- hydraulicky dokonalá stud
ňa
- stálý p
rtok i v dobe nízkých zrážok
- využívá celý zvodn
elý kolektor
- jednoduchá a  praktická in
štalácia čerpadla
- vydatnosti zdroje
sú rádovo vyššie
- minimáln
e poškodenie  terénu
- náklady
úmerné výsledku a lacnejšie ako u kopaných
Nevýhody:
- menší
a akumulácia

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky