Pocitadlo.sk

Vrtané studne - vrtanie studni

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vrtané studne

Zaoberáme sa vrtaním studní

Naš
a firma načastejšie pôsobí vstredoslovenskom kraji , približne 100 km okolí našej firmy, ktorá má sídlo v Tornali.
Konkrétn
e robíme:

   Studn
e vrtané pre organizácie
   Vrtané studn
e pre rodinné domy
   Vrt
ané studne pre chaty, chalupy a záhrady


Na pož
iadanie dodáme čerpadlá,domáce vodárničky,  elektronické snímače hladiny, zavedenie vody až do domu.

Vlastná studňa?

90% obyvate
ľov je sice zásobovaní z verejného vodovodu, a mohlo by sa tak niekomu zd, že je studna zbytočná , ale nie je to pravda. V súčasnosti vybudovanie vlastnej studne je populárne.

Na základ
e priezkumu, ktorý uskutočnilo koncom 90. rokoch Národný referenčný centrum pre pitnú vodu  sa zistilo, že jeden a pol milion obyvateľov sa trvalo zásobuje z individuálnych zdrojov pitnej vody. Vysoká cena upravenej vody z vodovodu  stále nútí obyvateľov, aby vodu z vlastnej studne používali aspoň ako vodu užitkovú.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky